บริษัทวันวันดี (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจมา 8 ปี ก่อตั้งขึ้นโดย คุณศักดิ์ดรงค์ ผู้บริหาร เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ จากการมีลุกคนแรก ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะแสวงหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณพ่อคุณแม่ อาทิเช่น กรรไกรตัดเล็บอัตโนมัติ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตัดเล็บให้ลูกได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าเนื้อลูกหรือเครื่องทำอาหารสำหรับเด็กทารก นึ่ง ปั่น อุ่น ละลายอาหารแช่แข็งในเครื่องเดียว เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่จะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น และมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กหลากหลาย
แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น OONEW BONGMI FACE และในอนาคตเรายังคงไม่หยุดยั้งที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกของท่านต่อไป